studievragen Griekse cultuur

1.      Welke betekenis had de mythologie in de Griekse cultuur?

2.      Wat kun je vertellen over het mensbeeld van de Grieken?
    3.     Geef op een tijdslijn nauwkeurig aan welke Griekse cultuurperiodes we kunnen onderscheiden.

 1000 vC      950       900      850      800      750       700      650       600       550      500       450      400       350       300      250      200       150     100      50      0      50      100     150      200
  4.     Wat verstaan we onder klassieke kunst?5.  Leg uit wat men verstaat onder architraafbouw.

6.      Benoem de gevraagde onderdelen van deze tempel.
7.    Wat verstaan we onder optische correcties? Geef een aantal voorbeelden.8.     Wat is de contraposto? Leg uit waarom deze zo vaak is toegepast.
  9.     Teken een Dorische, Ionische en een Corintische zuil. Benoem bij de laatste twee de kenmerkende onderdelen.10. Bekijk de afbeeldingen. Geef bij elk beeld de naam van de periode waarin ze gemaakt zijn en noem de kenmerken waaraan je dat ziet.
11.     Wat is / zijn:

·      anatomie -
·       amfora -
·       acanthus -
·       voluten -
·       kariatiden -